Het Ondernemersfonds Meppel

Het Ondernemersfonds Meppel is van en voor ondernemers in de gemeente Meppel. Het geld uit het fonds komt aan hen ten goede. Als fonds investeren we in stadspromotie, activiteiten in de binnenstad, winkelcentra en op bedrijventerreinen, culturele activiteiten en parkmanagement.

Alle ondernemers in de gemeente Meppel betalen mee via de onroerendezaakbelasting (OZB). Als Stichting Ondernemersfonds Meppel hebben we de opdracht het fonds te beheren en projecten mogelijk te maken. We nodigen alle bedrijven en instellingen in de gemeente uit om hun wensen voor hun omgeving kenbaar te maken.

Er zijn twee hoofdlijnen:
• Er zijn zo weinig mogelijk regels. Alles wat ondernemers tot hun gezamenlijk belang verklaren, komt in beginsel voor financiering uit het fonds in aanmerking.
• Partijen die geld uit het fonds willen betrekken, kunnen dat alleen doen via hun ondernemersvereniging of sectorvertegenwoordiger.
• Daarnaast is 10% van de middelen gereserveerd voor Meppel Brede activiteiten. Hiervoor kunnen ook culturele activiteiten in aanmerking komen, mits deze een bijdrage leveren aan de versterking van de economie in de gemeente Meppel.

Voor een overzicht van onze projecten: zie pagina projecten.

Het Ondernemersfonds in de Meppeler Courant

• Artikel 30 mei 2016